Skip to main content

Direktesending fra
Huitfeldtbrygga

Fasade over elven

Mandag 11.05.2020: Bunnstokker ble plassert i fjor. Nå er de to ytterste rekkene med stokker satt på plass under midtbrygga – se video «Midtbrygga». Tredje rekke står for tur – og det vi da gjør er å bytte ut forskalingsstøttene med stolper av gran. På sørbrygga jobber vi nå med dragere og stolper som forberedelse for å få lagt kavlgulv.
Mandag 30.03.2020: Siste justeringer er foretatt. Nordre del av brygga er jekket opp 103 cm og søndre del 48 cm. Vi anser jekkingen som fullført.
Mandag 02.03.2020: Nordre del av brygga er jekket opp 91 cm og søndre del 47 cm. Brygga er i vater mot elva og mot gata.
Mandag 24.02.2020: Nordre del av brygga er jekket opp 77 cm og søndre del 28 cm
Mandag 17.02.2020: Nordre del av brygga er jekket opp 61 cm og søndre del 28 cm
Mandag 10.02.2020: Nordre del av brygga er jekket opp 56 cm og søndre del 16 cm
Mandag 03.02.2020: Nordre del av brygga er jekket opp 45 cm og søndre del 13 cm
Mandag 27.01.2020: Brygga er nå tilnærmet i vater. Sist uke er brukt til å forberede jekking innover i brygga.
Mandag 20.01.2020: Nordre del av brygga er jekket opp 36 cm
Mandag 13.01.2020: Nordre del av brygga er jekket opp 11 cm
Mandag 06.01.2020: Brygga er jekket opp 7 cm på nordre del.

Første del av restaureringen av brygga er at den må heises opp / jekkes opp. På nordøstre hjørne mener vi den skal løftes en plass mellom 1-1,3 meter. På sør østre hjørne blir det noe mindre, muligens 50-75 cm. Planlagt oppstart for jekking er uke 48 i 2019. Det er usikkert hvor lenge arbeidet tar, anslaget er fra 2 til 5 måneder. Det er festet hvite lekter på brygga samt på bryggene ved siden av slik at det er mulig å visuelt se hvor mye Huitfeldtbrygga løftes.

1. Etasje i sørbrygga – kamera nr 2

Onsdag 07.06.2021:Hele våre er det laftet nye vegger i både nord og sørbrygga. Vi er nå ferdige med underetasje, 1. og 2. etasje.

Onsdag 11.11.2020: Vi fortsetter på lafteveggen fra underetasjen – dette er kamera nr 2
Mandag 09.11.2020: Kamera flyttet fra underetasje midtbrygge til 1. etasje sør
Mandag 22.06.2020: Alle stolper er montert – fundamentet for midtbryggen er fullført.
Mandag 11.05.2020: De to ytterste rekkene og den innerste med stolper er på plass – 3 av 6 rekker er da montert – se prosjektplanen side 10, 27 og 28

Hovedrom 1

Mandag 07.06.2021: Til venstre vises nå lafteveggen på nord av brygga – den er ferdig i underetasjen og vi fortsetter i 1. etasje.

Her produseres / tilpasses det nye dragere bjelker, stolper for de nye fundamentene under brygga

Hovedrom 2

1. Etasje i sørbrygga – kamera nr 1

Mandag 07.06.2021: Hele våre er det laftet nye vegger i både nord og sørbrygga. Vi er nå ferdig med underetasje, 1. og 2. etasje.

Onsdag 11.11.2020: Vi fortsetter på lafteveggen fra underetasjen – dette er kamera nr 1
Mandag 09.11.2020: Kamera flyttet fra underetasje sørbrygge til 1. etasje sør
Mandag 28.09.2020: Utvendig panel er demontert og vi har startet med lafting av vegger, bytter ut råtne og erstatter de som mangler.
Mandag 07.09.2020: Arbeidet med kavlegulvet nærmer seg slutten, det er kun et par meter igjen.
Mandag 22.06.2020: Alle dragere og alle bindebjelker er montert, vi har påbegynt å sette opp stolper mellom bunnstokk og bindebjelke.
Mandag 11.05.2020: Vi jobber nå med dragere og stolper som forberedelse for å få lagt kavlgulv. – se prosjektplanen side 10, 29 og 30

Underetasje nordbrygge

Mandag 28.09.2020: Kavlegulvet er snart ferdig
Mandag 07.09.2020: Denne uken fjerner vi tre betongfundamenter som ligger i grunnen helt mot naboen i nr 15. Vi er ferdig med 60 % av kavlegulvet og det er startet med å sette opp stolper.
Mandag 22.06.2020: Dragere er montert, den nordligste/mot yttervegg mangler. Her må vi fjerne stål og betongsfundament før den siste monteres.

Klikk under for å endre kameravinkel

1. Etasje i sørbrygga – kamera nr 2

Hovedrom 1

Hovedrom 2

1. Etasje i sørbrygga – kamera nr 1

Underetasje nordbrygge

Fasade over elven

Smakebiter fra lafteprosessen